15. aprīlis 2016

Klajā nākusi jauna “AB Holding” tīmekļa vietne

 

Kompānija “AB Holding” ir atklājusi korporatīvas tīmekļa vietnes jauno versiju domēnā www.abholding.lv. Tas ir optimizēts rīks saziņai ar kolēģiem, partneriem, plašsaziņas līdzekļiem.

 

Par galveno jaunas vietnes ideju kļuva holdinga un dalībkompāniju prezentācija. Tajā ir strukturēta informācija par “AB Holding” jomām. Pateicoties pārdomātai navigācijas un modernam interfeisam, vietne kļuva pārskatāmāka un funkcionālāka. Šobrīd vietnē ir viegli atrodama detalizēta, pilnīga un aktuāla informācija par visiem holdinga projektiem, kā arī informācija par to struktūru, darbību, vēsturi, vērtībām, līderiem un sasniegumiem. Sadaļā “Mediji par mums” publicētas ziņas un mediju pārskati par holdingu. Rakstiem tika piešķirtas kategorijas atbilstoši saturam, kas strukturē un atvieglo sadaļas navigāciju. Vietne piedāvā arī īsu holdinga apskatu animētās prezentācijas veidā.

 

Holdinga sastāvā ietilpst “Rēzeknes gaļas kombināts”, “Daugavpils gaļas kombināts”, “Ventspils zivju konservu kombināts”, aitkopības uzņēmums “Mutton Baltic”, celtniecības kompānija “AZ Inter”, uzņēmums, kas ražo inovatīvu produkciju no ogām “Ricberry”, kā arī apsardzes kompānija “RGK Security”.