company logo

RGK Security

Par uzņēmumu

SIA „RGK Security” nodrošina profesionālu apsardzes darbinieku komandu un veicam savus pienākumus atbilstoši SIA „RGK Security” izstrādātajiem kvalitātes standartiem.
Uzņēmumam ir piešķirta otrās kategorijas speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai Nr.1484.
SIA „RGK Security” ir uzņēmums ar stabilu materiālo un finansiālo bāzi.
Visi SIA „RGK Security” apsardzes darbinieki ir sertificēti darbam apsardzē ar speciālajiem līdzekļiem un šaujamieročiem. Darbinieki ir apmācīti ne tikai profesionāli veikt objektu fizisko apsardzi, aizturēt likuma un klienta noteikto apsardzes prasību pārkāpējus, bet arī veikt ugunsgrēka lokalizāciju un novēršanu, kā arī sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
Katrs apsardzes darbinieks ir apgādāts ar speciālu apsardzes aprīkojumu.
Apsardzes darbinieks ir pakļauts tikai apsargājamā uzņēmuma vadībai un saviem tiešajiem priekšniekiem – maiņas vecākajam. Apsardzes darbinieku dienesta instrukcija tiek izstrādāta balstoties uz klienta prasībām apsardzes nodrošināšanai konkrētā objektā.
Apsargi regulāri apmeklē fiziskā treniņa nodarbības profesionāla trenera vadībā, tiek organizētas psiholoģiskās, teorētiskās un praktiskās nodarbības saistībā ar apsardzes darbinieku rīcību ekstremālās situācijās ar pēc iespējas mazāku risku savai veselībai.

Mūsu misija.
Apsardzes darbinieks ir pakļauts tikai apsargājamā uzņēmuma vadībai un saviem tiešajiem priekšniekiem – maiņas vecākajam. Apsardzes darbinieku dienesta instrukcija tiek izstrādāta balstoties uz klienta prasībām apsardzes nodrošināšanai konkrētā objektā.

Kontakti


SIA ”RGK Security”
Duntes iela 11, Rīga,
Latvija, LV-1013


Tālr.:+371 67781495